El Centre sempre ha donat una especial importància a l’estudi de la llengua Anglesa per considerar-se el seu coneixement com a fonamental en la societat actual. En els darrers cursos s’ha realitzat una ampliació en l’aprenentatge d’aquest idioma utilitzant els desdoblaments dels grups, augmentant el nivell i la rigorositat del material emprat a les aules (llibres de l’editorial de Cambridge) i establint dins l’hora diària complementària, un suport periòdic oral i escrit en petits grups com a preparació dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge: A Primària i des de 4t a 6è, la preparació dels nivells Starters, Movers i Flyers i a Secundària dels nivells KET,  PET i FIRST Certificate.

El Col·legi és Centre examinador.