L’escola participa en diverses mostres de teatre que es promouen a Tarragona i en les ofertes lúdiques i pedagògiques que ofereixen alguns museus i altres entitats de la ciutat. Organitza xerrades formatives sobre temes d’higiene dental, sanitaris, d’alimentació, prevenció de les drogodependències, etc. segons l’edat dels alumnes. També està implicada en activitats relacionades amb ONG’s que defensen el coneixement i el respecte vers les persones d’altres països i realitats socials.

Durant el curs s’organitzen sortides a diferents indrets amb interès social i pedagògic. A partir de 1r de Primària es duen a terme colònies de dos o tres dies de duració. En aquestes jornades, a més d’afavorir la convivència i la formació integral dels alumnes, es realitzen tallers i experiències difícils de dur a terme dins l’àmbit escolar. Les sortides sempre tenen relació directa amb aspectes treballats dins de les àrees de Coneixement del Medi Social i Natural, l’estimulació a la lectura, etc. La realització de qualsevol tipus d’activitat extraescolar, va sempre acompanyada d’un treball previ i posterior que es realitza a l’aula.

Per a la Festa Major de  la ciutat, Santa Cecília, Nadal, Sant Jordi i a l’acabament del curs, es fan activitats musicals i literàries amb la participació de tots els nivells escolars. En algunes d’aquestes jornades, el Col·legi està obert a la visita de tots els pares i familiars que desitgin assistir-hi.

Com a culminació dels estudis al Col·legi, els alumnes de quart d’ ESO fan un viatge de fi d’estudis a Irlanda.