El Centre disposa de menjador amb cuina pròpia i vigilància realitzada per professionals del mateix Centre, que utilitza la pràctica totalitat dels nens i adolescents. L’educació vers l’alimentació i els bons hàbits forma part activa del Projecte Educatiu del Col·legi. L’espai de temps destinat a l’esbarjo i el joc del matí i del migdia, es desenvolupa igualment sota la vigilància dels mestres. Existeix el servei d’autobús amb diverses rutes establertes en horari de matí i tarda supervisat igualment pels professors, amb l’objectiu prioritari de facilitar la convivència i l’educació dels nens.

El Claustre de professors integra aquestes activitats diàries, en el marc de la formació global dels alumnes.