El Col·legi ha elaborat un material propi destinat a la millora en l’adquisició de vocabulari, l’ampliació de coneixements, la relació dels continguts presentats amb els coneixements previs i la reflexió dels alumnes. Els textos presentats es complementen amb la utilització de diverses tècniques d’estudi: trobar paraules clau, elaborar resums, esquemes i mapes conceptuals. La presentació de material digital innovador i adient està destinat a il·lustrar els aprenentatges i a facilitar la motivació i la comprensió dels nens i adolescents.