Per a consolidar i afermar els eixos que es desenvolupen a Eduació Infantil, els Maginets inicien una activitat denominada “Descobrim els oficis” en la qual, exposaran i explicaran diferents oficis o professions que siguin del seu grat o l’ofici d’algun familiar.
Alguns dels objectius d’aquesta activitat són:
• Conèixer les funcions de diferents oficios o professions i utensilis emprats.
• Reconèixer la indumentària dels diferents oficis o professions.
• Fomentar l’actitud de curiositat cap als diferents oficis o professions.
• Ampliar vocabulari sobre els diferents oficis o professions.
• Utilitzar el llenguatge oral com a mitjà per a l’expressió de vivències, sentiments i emocions.
• Afavorir l’escolta, el respecte i la tolerancia cap als altres.

Galeria de fotos