Dins de les àrees de “Descobriment de l’entorn” i de “Comunicació i llenguatges”, els Maginets inicien una activitat en la qual exposaran i explicaran diferents oficis o professions de familiars o bé que siguin del seu gust o grat.

Alguns dels objectius d’aquesta activitat són:

  • Conèixer les funcions de diferents oficis o professions i utensilis emprats.
  • Reconèixer la indumentària dels diferents oficis o professions.
  • Ampliar vocabulari sobre els diferents oficis o professions.
  • Utilitzar el llenguatge oral com a mitjà per l l’expressió de vivències, sentiments i emocions.
  • Afavorir l’escolta, el respecte i la tolerància cap als altres.

Galeria de fotos