Com cada any, durant els dissabtes 29 de maig i 5 de juny, els alumnes del Col·legi han realitzat els exàmens oficials d’anglès de Cambridge. Nens i nenes des de 4 de primària s’han examinat dels nivells d’Starters, Movers i Flyers, i fins als més grans dels de KEY, Preliminary i FCE. Tots ells han demostrat tot l’esforç i treball fet durant el curs que esperem que tinguin el resultat que es mereixen.

On Saturdays 29th May and 5th June, the official Cambridge English exams took place at Mare Nostrum school

As every year, on both Saturdays May 29th and June 5th, some school students have taken the official Cambridge English exams. Boys and girls from 4th grade have been examined for the levels of Starters, Movers and Flyers, and the grown up levels of KEY, Preliminary and FCE. All of them have shown all the effort and work done during the year and we hope they all achieve the result they deserve.