La proposta pedagògica per treballar l’emprenedoria en els nostres alumnes té com a objectiu principal despertar les seves habilitats emprenedores, promovent el desenvolupament de totes les competències bàsiques. Mitjançant  de la metodologia de l’aprenentatge basada en problemes i del treball cooperatiu, els alumnes treballen en equip per definir bé un problema, detectar les oportunitats que presenta, idear un projecte que li doni solució i el seu corresponent model de negoci, construir un prototip, testar-lo, finalment, comunicar-ho de manera eficaç.

Galeria de fotos