Objectius de l’activitat

  • Afavorir la relació Família-Col·legi.
  • Estimular l’expressió oral i espontània dels nens i nenes.
  • Aprendre a escoltar els altres i potenciar actituds de socialització.
  • Compartir vivències personals i beneficiar el diàleg entre infants.
  • Reconèixer la pròpia identitat i fomentar la confiança i l’autoestima en un mateix.
  • Conèixer els gustos i les aficions dels companys.

Galeria de fotos