Són fonamentals i prenen diferents formes com: sessions de titelles i teatre, fer-se preguntes i proposar hipòtesis, memoritzacions, recitació de poesies, exposició de coneixements sobre un tema, presentació de treballs específics…