L’ AMPA Mare Nostrum és una associació sense ànim de lucre que agrupa els pares i mares del Col·legi Mare Nostrum de Tarragona.

L’objectiu principal de l’AMPA és contribuir en l’educació dels nostres fills i filles.

El funcionament bàsic consisteix en aportar idees i col·laborar en la programació i organització d’activitats extraescolars o de serveis complementaris als que actualment ofereix el col·legi. També organitzar altres esdeveniments de caire social, cultural o esportiu.

D’altra banda l’AMPA té com finalitat promoure la participació i representació dels pares en el consell escolar, canalitzar els suggeriments, iniciatives o inquietuds, donant suport i assistència als pares i mares.