Els alumnes de 4t de Primària han hagut de superar unes proves que consistien a descobrir el pes de vuit elements. Només tenien una pista: 1 ampolla de ½ litre d’aigua pesa ½ kg.
Abans de fer cada prova, han llegit què es demanava i han hagut d’anotar en una taula un resultat aproximat, sense fer servir cap balança.
Després, amb l’ajuda de diferents balances (de bany, de cuina, etc.) han descobert el resultat exacte i també l’han anotat.
Finalment, cada aproximació ha rebut una puntuació segons la diferència que hi havia entre el resultat estimat i el real.
Aquesta activitat, inclosa en l’àmbit matemàtic, els ha servit per a aprofundir en l’estimació de magnituds usant referents comuns.

Galeria de fotos