Els passats 28 i 29 de gener, els alumnes de 6è d’EP van exposar els seus “miniprojectes”. Es tracta d’investigar sobre un tema i fer una exposició oral a classe, ajudant-se d’una presentació informàtica. Aquesta vegada, per fer aquest treball, hi ha llibertat de tema i llengua emprada.
Finalment , es va realitzar una autoavaluació i una coavaluació entre els companys de classe. Va ésser una experiència molt enriquidora!

Galeria de fotos