Comunicacions: S’habilitarà un tauler en el centre per anar penjant els resultats de totes les proves. A més, es podrà consultar el desenvolupament de la competició a la Web del centre.

Motivació: En ocasions ens trobem amb algunes dificultats per associar la paraula Matemàtiques amb gaudir, i això és del que tracta aquest projecte, una forma recreativa de treballar les matemàtiques.

Objectiu: A través de l’Olimpíada Matemàtica, ens hem marcat el següent objectiu, que els nostres alumnes gaudeixin resolent situacions, interpretant jeroglífics i paraules que suposen els problemes.

Bases:

Participants: Tots els alumnes de primària i secundària del centre.

Continguts: Competiran en la resolució de problemes sobre competències bàsiques en cada nivell.

En cada fase s’han de resoldre fins a 10 problemes. El temps a emprar variarà, segons els nivells de dificultat, entre 30 i 60 minuts.

Calendari: Les proves classificatòries es realitzaran de gener a maig.

Entrenament: Es realitzarà una bateria d’activitats per a l’entrenament des de casa que es pujarà a Moodle, a més, tots els problemes que vagin apareixent en les proves s’aniran penjant també per recolzar la preparació dels participants.

Comunicacions: S’habilitarà un tauler en el centre per anar penjant els resultats de totes les proves. A més, es podrà consultar el desenvolupament de la competició a la Web del centre.

Premis: Hi haurà un premi per cada categoria.