El Col·legi Mare Nostrum és un centre privat, concertat per la Generalitat de Catalunya, la titularitat del qual correspon a “Col·legi Mare Nostrum, S.A.”, una societat anònima integrada pels pares fundadors del Centre.

Depèn del Consell d’Administració d’aquesta Societat i actua com a representant de la titularitat del Centre en la seva activitat ordinària: Jaume Climent Dewit.

jaime@cole-marenostrum.com

El Director pedagògic del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques i projectes educatius del Col·legi: Moisés Méndez Sierra.

moises@cole-marenostrum.com

L’Equip Directiu és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors del Col·legi. El formen:

Representant de la titularitat:Jaume Climent Dewit
Director pedagògic:Moisés Méndez Sierra

Claustre. Format pel conjunt del personal docent té com a funció principal la de proposar i consensuar les estratègies que ajudin a millorar el desenvolupament de la tasca educativa.

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat representatiu de la comunitat educativa del Centre, i exerceix les seves funcions dins el respecte dels drets i deures dels alumnes i els dels seus pares, mares, professors, personal d’administració i serveis i de la institució titular.

Els Membres del Consell Escolar són:

– President:Moisés Méndez Sierra
– Representants del Professorat:Aida Casorrán Pinel
Irina Magaña Del Sol
José Mª Moreno Centeno
Dolors Martínez Queralt
 – Representants dels pares:Abigail Martínez Espiau
Antonio Soler Palacio
Octavi Lobo Carnasa
Marta García López (AMPA)
– Representant del PAS:Núria Martorell
– Representants dels Alumnes:El delegat de 4t d’ESO
El delegat de 2n d’ESO
– Secretari:Miquel Àngel Sànchez
– Representants de la titularitat:Ricardo Montiel
Xavier Tarrés
Jaume Climent Dewit

L’equip de Tutors i Professors

Blanca Andreu Vázquez de Parga
(Tutora de P3)
blanca@cole-marenostrum.com
Aida Casorrán Pinel
(Tutora de P4)
aida@cole-marenostrum.com
Vanesa Gordo López
(Tutora de P5)
vanesa@cole-marenostrum.com
Iván Moreno Ramos
(Tutor de 1r d’ EP)
ivan@cole-marenostrum.com
José María Moreno Centeno
(Tutor de 2n d’ EP)
josem@cole-marenostrum.com
Silvia Espejo Parra
(Tutora de 3r d’ EP)
silvia@cole-marenostrum.com
Dolors Martínez Queralt
(Tutora de 4t d’ EP)
dolors@cole-marenostrum.com
Amelia Buqueras Eroles
(Tutora de 5è d’ EP)
amelia@cole-marenostrum.com
Pere Urrea Martínez
(Tutor de 6è d’ EP)
pere@cole-marenostrum.com
Moisés Méndez Sierra
(Coordinador d’ Ed. Infantil i Primària)
moises@cole-marenostrum.com
Irina Magaña del Sol
(Tutora de 1r d’ESO)
irina@cole-marenostrum.com
Eva Escolà Sanromà
(Tutora de 2n d’ESO)
eva@cole-marenostrum.com
Miguel Ángel Sánchez Miguel
(Tutor de 3r d’ESO)
miquelangel@cole-marenostrum.com
Daniel Aguilar de la Cruz
(Tutor de 4t d’ ESO)
daniel@cole-marenostrum.com
Mª José Gómez Martín
(Coordinadora d’ Ed. Secundària)
mjose@cole-marenostrum.com
Cristina Aleu Pérez-Gramunt
(Especialista)
cristina@cole-marenostrum.com
Fátima Cantonero Luna
(Especialista)
fatima@cole-marenostrum.com
Pilar Clos Fernández
(Especialista)
pilarc@cole-marenostrum.com
Esther Domingo Bosch
(Especialista)
esther@cole-marenostrum.com
Pili Galve Font
(Especialista)
pili@cole-marenostrum.com
Carles García Roe
(Especialista)
carles@cole-marenostrum.com
Manuel Gómez Martínez
(Especialista)
manuel@cole-marenostrum.com
Bea Lalinde Fernaud
(Especialista)
bea@cole-marenostrum.com
Pere Papasseit Ardèvol
(Especialista)
perep@cole-marenostrum.com
Toni Trujillo Díaz 
(Especialista)
toni@cole-marenostrum.com
Vicenç Vidiella
(Especialista)
vicenc@cole-marenostrum.com
Àngels Solé
(Departament d’Orientació)
angels@cole-marenostrum.com