El Col·legi Mare Nostrum és un centre privat, concertat per la Generalitat de Catalunya, la titularitat del qual correspon a “Col·legi Mare Nostrum, S.A.”, una societat anònima integrada pels pares fundadors del Centre.

Depèn del Consell d’Administració d’aquesta Societat i actua com a representant de la titularitat del Centre en la seva activitat ordinària: Jaime Climent Dewit.

jaime@cole-marenostrum.com

La Directora pedagògica del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques i projectes educatius del Col·legi: Pilar Clos Fernández.

pilarc@cole-marenostrum.com

L’Equip Directiu és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors del Col·legi. El formen:

Representant de la titularitat:Jaume Climent Dewit
Directora pedagògica:Pilar Clos Fernández

Claustre. Format pel conjunt del personal docent té com a funció principal la de proposar i consensuar les estratègies que ajudin a millorar el desenvolupament de la tasca educativa.

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat representatiu de la comunitat educativa del Centre, i exerceix les seves funcions dins el respecte dels drets i deures dels alumnes i els dels seus pares, mares, professors, personal d’administració i serveis i de la institució titular.

Els Membres del Consell Escolar són:

– Presidenta:Pilar Clos Fernández
– Representants del Professorat:Aida Casorrán Pinel
Irina Magaña Del Sol
José Mª Moreno Centeno
Dolors Martínez Queralt
 – Representants dels pares:Abigail Martínez Espiau
Antonio Soler Palacio
Octavi Lobo Carnasa
Marta García López (AMPA)
– Representant del PAS:Núria Martorell
– Representants dels Alumnes:El delegat de 4t d’ESO
El delegat de 2n d’ESO
– Secretari:Miquel Àngel Sànchez
– Representants de la titularitat:Ricardo Montiel
Xavier Tarrés
Jaume Climent Dewit

L’equip de Tutors i Professors

Montse Fuguet
(Tutora de P3 i Coordinadora d’ Ed. Infantil)
montsef@cole-marenostrum.com
Aida Casorran
(Tutora de P4)
aida@cole-marenostrum.com
Vanesa Gordo
(Tutora de P5)
vanesa@cole-marenostrum.com
Ivan Moreno
(Tutor de 1r d’ EP)
ivan@cole-marenostrum.com
José Mª Moreno
(Tutor de 2n d’ EP)
josem@cole-marenostrum.com
Silvia Espejo
(Tutora de 3r d’ EP)
silvia@cole-marenostrum.com
Dolors Martínez
(Tutora de 4t d’ EP)
dolors@cole-marenostrum.com
Amelia Buqueras
(Tutora de 5è d’ EP)
amelia@cole-marenostrum.com
Pere Urrea
(Tutor de 6è d’ EP)
pere@cole-marenostrum.com
Aitor Amores
(Coordinador de Primària)
aitor@cole-marenostrum.com
Irina Magaña
(Tutora de 1r d’ESO)
irina@cole-marenostrum.com
Eva Escolà
(Tutora de 2n d’ESO)
eva@cole-marenostrum.com
Miguel Ángel Sánchez
(Tutor de 3r d’ESO)
miquelangel@cole-marenostrum.com
Daniel Aguilar
(Tutor de 4t d’ ESO)
daniel@cole-marenostrum.com
Mª José Gómez
(Coordinadora d’ Ed. Secundària)
mjose@cole-marenostrum.com
Pilar Clos
(Directora pedagògica i especialista)
pilarc@cole-marenostrum.com
Cristina Aleu
(Especialista)
cristina@cole-marenostrum.com
Josep Borrut
(Especialista)
josep@cole-marenostrum.com
Fátima Cantonero
(Especialista)
fatima@cole-marenostrum.com
Esther Domingo
(Especialista)
esther@cole-marenostrum.com
Pili Galve
(Especialista)
pili@cole-marenostrum.com
Carles García
(Especialista)
carles@cole-marenostrum.com
Manuel Gómez
(Especialista)
manuel@cole-marenostrum.com
Bea Lalinde
(Especialista)
bea@cole-marenostrum.com
Pere Papasseit
(Especialista)
perep@cole-marenostrum.com
Fefa Sotoca
(Especialista)
fefa@cole-marenostrum.com
Vicenç Vidiella
(Especialista)
vicenc@cole-marenostrum.com
Àngels Solé
(Departament d’Orientació)
angels@cole-marenostrum.com