El Col·legi Mare Nostrum és un centre privat, concertat per la Generalitat de Catalunya, la titularitat del qual correspon a “Col·legi Mare Nostrum, S.A.”, una societat anònima integrada pels pares fundadors del Centre.

Depèn del Consell d’Administració d’aquesta Societat i actua com a representant de la titularitat del Centre en la seva activitat ordinària: Jaime Climent Dewit.

[email protected]

La Directora pedagògica del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques i projectes educatius del Col·legi: Pilar Clos Fernández.

[email protected]

El Sotsdirector del Centre col·labora estretament amb la direcció en el desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec i és el responsable de la comunicació externa del Col·legi: Ivan Moreno Ramos.

[email protected]

L’Equip Directiu és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors del Col·legi. El formen:

Representant de la titularitat:Jaume Climent Dewit
Directora pedagògica:Pilar Clos Fernàndez
Sotsdirector:Ivan Moreno Ramos

Claustre. Format pel conjunt del personal docent té com a funció principal la de proposar i consensuar les estratègies que ajudin a millorar el desenvolupament de la tasca educativa.

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat representatiu de la comunitat educativa del Centre, i exerceix les seves funcions dins el respecte dels drets i deures dels alumnes i els dels seus pares, mares, professors, personal d’administració i serveis i de la institució titular.

Els Membres del Consell Escolar són:

– Presidenta:Pilar Clos Fernàndez
– Representants del Professorat:Montse Fuguet Musté
Aida Casorrán Pinel
Irina Magaña Del Sol
 – Representants dels pares:Abigail Martínez Espiau
Jorge Fernández Riesco
Antonio Soler Palacio
Marta García López (AMPA)
– Representant del PAS:Núria Martorell
– Representants dels Alumnes:El delegat de 4t d’ESO
El delegat de 2n d’ESO
– Secretari:Miquel Àngel Sànchez
– Representants de la titularitat:Ricardo Montiel
Xavier Tarrés
Jaume Climent Dewit

L’equip de Tutors i Professors

Montse Fuguet
(Tutora de P3 i Coordinadora d’ Ed. Infantil)
[email protected]
Aida Casorran
(Tutora de P4)
[email protected]
Vanesa Gordo
(Tutora de P5)
[email protected]m
Sandra Burillo
(Tutora de 1r d’ EP)
[email protected]
José Mª Moreno
(Tutor de 2n d’ EP)
[email protected]
Silvia Espejo
(Tutora de 3r d’ EP)
[email protected]
Dolors Martínez
(Tutora de 4t d’ EP)
[email protected]
Amelia Buqueras
(Tutora de 5è d’ EP)
[email protected]
Pere Urrea
(Tutor de 6è d’ EP)
[email protected]
Ivan Moreno
(Sots-director i Coordinador de Primària)
[email protected]
Pili Galve
(Tutora de 1r d’ESO)
[email protected]
Eva Escolà
(Tutora de 2n d’ESO)
[email protected]
Miguel Ángel Sánchez
(Tutor de 3r d’ESO)
[email protected]
Daniel Aguilar
(Tutor de 4t d’ ESO)
[email protected]
Mª José Gómez
(Coordinadora d’ Ed. Secundària)
[email protected]
Pilar Clos
(Directora pedagògica i especialista)
[email protected]
Cristina Aleu
(Especialista)
[email protected]
Aitor Amores
(Especialista)
[email protected]
Josep Borrut
(Especialista)
[email protected]
Fátima Cantonero
(Especialista)
[email protected]
Esther Domingo
(Especialista)
[email protected]
Manuel Gómez
(Especialista)
[email protected]
Bea Lalinde
(Especialista)
[email protected]
Irina Magaña
(Especialista)
[email protected]
Pere Papasseit
(Especialista)
[email protected]
Fefa Sotoca
(Especialista)
[email protected]
Fina Vidal
(Especialista)
[email protected]
Vicenç Vidiella
(Especialista)
[email protected]
Àngels Solé
(Departament d’Orientació)
[email protected]