Destinat a aconseguir un alt grau de motivació en les activitats d’aprenentatge. Aquesta manera de treballar fa que els alumnes aprenguin de forma significativa, que l’assoliment de continguts sigui funcional, fomenta l’autonomia, l’aprenentatge cooperatiu i ensenya a l’alumne a aprendre tot ensenyant-lo a pensar. Per tal de motivar els nens i fomentar la seva expressió en públic, es compta amb la presència dels pares en el moment en què el grup classe fa l’exposició oral del tema escollit i treballat.